Ridskolan i Velamsund

Det finns en stor ridskola i Velamsund som heter Nacka ridhus. Ridskolan håller till på Velamsunds gård i Saltsjö-Boo och verkar i samarbete med Nacka Ridklubb. Klubben och ridskolan hör alltså ihop, men ansvarar för olika delar av verksamheten.

Ridskolan ansvarar för att anordna ridlektioner och ridläger, ta hand om hästarna och deras dagliga skötsel samt skötseln av själva gården där verksamheten bedrivs. Ridklubben i sin tur har huvudansvaret för medlemmarna samt det administrativa och ekonomiska arbetet kring dessa. Klubben anordnar även de föreningsaktiviteter som inte sker från hästryggen. Det kan handla om allt från tävlingar till arbetsdagar för att underhålla föreningens material och ägor.

  • För att delta i ridundervisning måste du vara medlem i Nacka ridklubb
  • Du måste vara minst sju år för att delta i ridlektioner, men för yngre barn finns knatteridning
  • Ridskolan är ansluten till RRO, Ridskolornas riksorganisation

Om Nacka ridskola

Nacka ridskola har en lång och gedigen historia. Verksamheten startade redan i slutet på 60-talet och sedan 40 år tillbaka samarbetar de också med ridklubben för att få till en så komplett verksamhet som möjligt med lektioner, utbildning, tävlingar och föreningsliv. Ridskolan är ansluten till Ridskolornas riksförbund (RRO), vilket borgar för att verksamheten drivs i rätt anda. På ridskolan står säkerheten i fokus och det finns vissa regler som måste följas av de som vistas på gården och bland hästarna. Alla i personalen är väl utbildade och har lång erfarenhet av hästar. Under lektionstid finns det alltid personal tillgänglig för att hjälpa dig till rätta.

Under alla de år som ridskolan i Velamsund funnits har mycket erfarenhet insupits. Detta har lett till den organiserade och välfungerande verksamhet som finns idag. Ridskolan är uppbyggd på ett mycket pedagogiskt sätt och det finns tydliga regler som gör att ridskolan ska fungera på ett bra sätt för alla inblandade – elever, personal och hästar. Det finns bland annat ett online system där du som elev kan hantera avbokningar av lektioner eller anmäla dig till för nästa termins lektioner. Det finns till och med en egen buss – Velamsundsbussen – som tar eleverna den sista biten fram och tillbaka till ridskolan, en sträcka som inte trafikeras av kollektivtrafiken.

Hästar och aktiviteter

På Nacka ridskola finns det ett 30-tal hästar och ponnyer som är aktiva i ridskoleverksamheten. Hästarna är av olika raser och storlekar, vilket är positivt då du som vill lära dig rida också måste lära dig att hantera olika typer av hästar. Det som är gemensamt för alla hästar på Nacka ridskola är att de alla är välutbildade, något som också är en nödvändighet då de i sin tur ska hjälpa till med och underlätta ryttarnas utbildning. Alla hästar håller hög kvalitét och många av dem har bra härstamning. De har även bra lynne, vilket gör att de är säkra och trygga att använda i ridskolans verksamhet.

Ridskolan erbjuder lektioner för ryttare av alla åldrar och kunskapsnivåer. För de allra minsta finns knatteridning där små barn kan få prova på att rida medan någon leder hästen. För att ta riktiga lektioner behöver du vara minst 7 år gammal. Efter det kan alla ta lektioner – både barn, ungdomar och vuxna. Lektionsgrupperna arrangeras efter kunskapsnivå så att alla får ut det mesta möjliga av lektionerna. Det finns fyra olika nivåer: bas (B), medel I (MI), medel II (MII) och god ridvana (G). På ridskolans hemsida kan du läsa mer om vad som förväntas av ryttaren på varje nivå så att du kan välja den grupp som passar dig och din ridvana bäst.

Horsemanship och god hästhållning

På Nacka ridskola strävar man alltid efter att driva verksamheten i enlighet med det som kallas gott horsemanship. Det innebär att främja intresset för ridsporten som sport och fritidssysselsättning. Dessutom vill man öka kunskapen om denna anrika sport och förmedla vikten av att ta hand om sin häst på rätt sätt, då en stor del av framgången inom ridsport beror på hur hästen hanteras och behandlas. Hästen välmående kommer alltid först, det är a och o inom ridsporten. All verksamhet på ridskolan ska också drivas i en god och kamratlig anda. I Nacka ridskolas stall och ridhus vill man att alla hjälps åt och behandlar andra människor med respekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *