Historia om Velamsund

Velamsund är en friluftsgård som erbjuder mängder av möjligheter för de som väljer att besöka egendomen. Friluftsgården är en gammal lantgård som ligger belägen tätt intill Boo socken, en insjö som ligger i Nacka kommun. Under 1500-talet bestod Velamsund av två gårdar som kallades för Stora och Lilla Velamsund och dessa fick Augustin Leijonsköld i förläning under 1660-talet.

Förläning innebär att ägaren bibehåller äganderätten, men ger över nyttjanderätten och i samband med förläningen gjorde Leijonsköld gårdarna till sitt eget säteri. Augustin Leijonsköld behöll dock inte Velamsund längre än två är innan han sålde gården vidare till Pontus De la Gardie som vid tidpunkten var riksråd.

  • En friluftsgård med rötter i 1500-talet
  • Velamsund ligger i det största naturreservatet i Nacka kommun

Många olika ägare

Under 1700-talet började gårdarna på Velamsund att förfalla allt mer och en bidragande faktor till detta var de många olika ägarna under denna tidsepok, bland annat Anders Berg som var ägare till gården på tidigt 1790-tal. Han var en händig man som faktiskt startade upp bygget av en ny huvudbyggnad gjord av sten, men tyvärr avled han redan år 1794 innan bygget var färdigställt. Trots att Anders Berg gick bort och övergav byggprojektet fortlöpte arbetet av hans arvingar och det stod klart två år senare, år 1796. Stenbyggnaden placerades i en sluttning med endast en våning på framsidan samtidigt som det vette tre våningar bak mot trädgården.

Ägaren som stod på tur efter Anders Berg hette Lorentsson Westman och var både byggare och ryttare. Westman präglade gården efter sitt hästintresse och byggde en ladugård med plats för över 70 djur. År 1822 såldes gården ytterligare en gång, denna gången var det Louis Marie de Camps som tog över taktpinnen och fortsatte upprustningen av Velamsund. Marie De Camps bodde huvudsakligen inte på gården utan arbetade mest, dock restaurerade han mangårdsbyggnaden på ett föredömligt sätt. Mangårdsbyggnaden kom att brinna ner år 1978 och revs totalt efter detta. Efter att ägaren Louis Marie de Camps gjort sitt för Velamsund förvärvade Emil Egnell godset och kom att bli en viktig del i Velamsunds historia.

Emil Egnell

Emil Egnell var en grosshandlare och en god affärsman som bidrog till en fantastisk utveckling för Velamsund. Egnell började med att sälja av bitar av den tillhörande marken för att privatpersoner skulle kunna bygga upp sommarbostäder i området och i samband med detta upprättade han även själv ett antal sommarstugor som han sedan hyrde ut. Emil Egnell skapade ett sommarfäste i anslutning till gården och han levde på gården fram till sin död år 1917. Efter sin död ärvde hans änka Julia och son Fritz egendomen. Familjen Egnell behöll hela godset inom släkten i tre generationer, men beslutade sig för att sälja egendomen vidare till kommunen år 1964.

När kommunen tog över Velamsund var det Boo kommun som köpte godset. Deras plan var att bygga hyresbostäder på marken, men dessa planer infriades aldrig. Åtta år efter att Boo kommun blev ägare tog Nacka kommun över äganderätten för egendomen och under några år då det ej fanns en riktig plan för gården förföll byggnaderna och branden som tog Mangårdsbyggnaden inträffade under denna tiden. I mitten av 1980-talet började Nacka kommun få ordning på sina planer gällande Velamsund och Nacka Naturskola började husera på gården. I samband med detta inleddes även en omfattande upprustning av byggnader och gård samtidigt som lokaler inreddes just för naturskolans skull.

Velamsund blir ett naturreservat

När den omfattande upprustningen skedde satsade kommunen bland annat på att rusta upp vinodlingsterasserna och planera nya vinstockar. Utöver detta röjdes det mycket sly och buskar runt om på området som gjorde stort intryck för det yttre, detta för att nämna några av upprustningarna som skedde. År 1992 beslutar Nacka kommun att göra Velamsund till ett naturvårdsområde. Hela Velamsund består idag av massor av byggnader och det finns gott om välbevarade och kulturella aspekter som exempelvis torp. Idag nyttjas gården av besökare i alla åldrar och det finns gott om möjligheter att aktivera sig. Det finns bland annat badplats, gym, motionsspår, restaurang och ridmöjligheter på godset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *