Boende i och omkring Velamsund

bondgårdarna, även om få är i bruk nu. Ett historiskt arv har också de äldre sommarhusen. Men det finns också nyare fritidshus, möjlighet att bo i villor eller nybyggda funkishus om du söker dig till Björknäs. I Orminge finns det ett stort bostadsområde med två- och treplanshus och kan du tänka dig att bo ytterligare lite längre från Velamsund är alternativen ännu fler.

Fördelen med området kring Velamsund är att det känns som något helt annat än storstaden, men samtidigt är det pendelavstånd in till centrala Stockholm.

  • Hus med historia, till exempel med äldre sommarhus
  • Nyare hus i Orminge och Björknäs
  • Nära naturen men pendelavstånd till centrala Stockholm

Gammalt jordbruk och lite nyare sommarhus

Ett av de historiska spår som finns i bebyggelsen i Velamsund är de hus som vittnar om jordbruk som funnits i området. Själva Velamsunds gård är ett tecken på den sortens verksamhet, men även mindre gårdar finns i området. Jordbruk har funnits här under flera hundra år, men nu odlar man inte på marken längre. Ett företag som heter Kossorna i skogen har några kor, nordsvenska hästar, får och getter, men det bygger på ett särskilt arrendeavtal med kommunen. Önskar du hitta en gammal bondgård med åkermark och betesmark kommer du förmodligen inte lyckas i Velamsund. Kommunen har prioriterat annat i området än att möjliggöra för lantbruk.

Lite bättre chanser har du att hitta ett hus med en historia av ett annat slag. I mitten av 1800-talet började det borgerliga skiktet i Stockholm bygga sig sommarboenden. Med ångbåtarna blev det lättare att ta sig ut från stan och Velamsund är ett av de områden där fina sommarhus byggdes i slutet av 1800-talet. I och i närheten av Velamsund finns en del av husen bevarade och är idag privatbostäder. Idag går det dessutom betydligt snabbare att ta dig in från Velamsund till de centrala delarna av Stockholm än det gjorde när ångbåtar var det bästa färdmedlet. Det är möjligt att bo där och samtidigt pendla in till stan, för dig som vill göra det.

Modernare boende

Den ort som finns närmast Velamsund är Orminge, som ligger 16 km från centrala Stockholm och ungefär 6 km från Velamsund. Därifrån har du möjlighet att ännu smidigare ta dig in till stan, samtidigt som du kan ta del av ett större serviceutbud och ändå har naturområdet i Velamsund väldigt nära till hands. Orminge domineras av ett bostadsområde som kallas Västra Orminge, där det finns 2 600 lägenheter som byggdes under andra halvan av 1960-talet och de första åren på 1970-talet. Här finns det framför allt hus med två eller tre våningar. I de östra delarna av Orminge finns det lite nyare hus, med bostadsrätter och radhus.

Ytterligare 1,5 km från Velamsund hittar du Björknäs. Där domineras orten av en annan sorts hus än Orminge, eftersom den allra mesta bebyggelsen består av småhus. I norra delarna av Björknäs, Lilla Björknäs, finns gamla sommarhus bevarade liksom nyare fritidshus. En nybyggnation pågår där det mesta som byggs är i 2000-talets funkisstil, riktigt moderna villor som inte har mycket gemensamt med de äldre husen i området. Även från Björknäs är det lätt att ta sig in till de centrala delarna av Stockholm. Vill du till Velamsund är det mindre än en mil dit, men även området kring Björknäs bjuder på väldigt mycket vacker kuperad natur med både skog och vatten.

Tillfälliga boenden

Självfallet finns det också möjlighet att bo tillfälligt i närheten av Velamsund om du inte vill flytta dit utan bara tillbringa några dagar i området. Skeviks gård ligger vackert öster om Velamsund. Strax väster om området hittar du det fyrstjärniga hotellet Yasuragi med sitt japanska spa där du kan koppla av. I Gustavsberg finns hotell Blå Blom i väldigt vacker miljö, och vill du ha chans att bo i någon av de äldre sommarhusen kan du ha tur och hitta något av dem på Airbnb. Närmare centrala Stockholm, i centrum och på Lidingö finns det en rad olika möjligheter till övernattning i olika prisklass och stil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *